Τι είναι η Πιστοποίηση COVID SHIELD TÜV AUSTRIA;

Ο φορέας Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA ανέπτυξε ένα σχήμα πιστοποίησης με στόχο να δημιουργήσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών, με βασικό γνώμονα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης έναντι του κορονοϊού (COVID-19).

Η εταιρία/οργανισμός έχει τη δυνατότητα να λάβει τη πιστοποίηση Covid Shield μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επιθεώρησης σε τρεις διαβαθμίσεις, ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα και την μεθοδολογία που υλοποιούνται οι επιθεωρήσεις επιτήρησης.

Τα επίπεδα είναι τα εξής: 

Principal

Αριθμός: Μία (1)
Γνωστοποίηση: Είκοσι (20) Ημέρες

 

High

Αριθμός: Τρεις (3)
Γνωστοποίηση: Δέκα (10) Ημέρες

Excellent

Αριθμός: Πέντε (5)
Γνωστοποίηση: Πέντε (5) Ημέρες

Το COVID SHIELD μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν τους κανόνες των επίσημων φορέων και επιθυμούν να ελεγχθούν από έναν ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να αποδείξουν με αντικειμενικό τρόπο τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και των πελατών τους.

Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες και οι ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.

Διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεχώς επικαιροποιεί με προγράμματα εκπαίδευσης το προσωπικό της για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών που εκδίδονται από τους επίσημους φορείς.

Ενημερώνει και καθοδηγεί κατάλληλα όλους τους πελάτες, συνεργάτες, επισκέπτες που εισέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.

Παρέχονται τα μέσα και οι υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και πρακτικών.

Ποιες επιχειρήσεις/οργανισμοί χρειάζονται το Covid Shield Certification;

Η εν λόγω πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις με δραστηριότητά που ενέχει συναναστροφή, φιλοξενία και διαθέτουν χώρους συνάθροισης συμπεριλαμβανομένων:

Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά του κορωνοϊού;

Τα ειδικά μέτρα πρόληψης τα οποία μπορεί να λάβει μια επιχείρηση, διακρίνονται σε τέσσερης κατηγορίες:

Η πιστοποίηση COVID SHIELD της TUV AUSTRIA μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους.

Πώς μπορεί η GROWTH & PERFORMANCE CONSULTING να βοηθήσει την επιχείρησή σας για να πιστοποιηθεί με το COVID SHIELD;

Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή και πιστοποίηση COVID SHIELD για την επιχείρησή σου;

Θες να εξοπλίσεις την επιχείρησή σου με το πιστοποιητικό Covid Shield από την TÜV AUSTRIA;
Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

    ΕΔΡΑ

    Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες!