Τι είναι η Πιστοποίηση COVID SHIELD TÜV AUSTRIA;

Ο φορέας Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA ανέπτυξε ένα σχήμα πιστοποίησης με στόχο να δημιουργήσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών, με βασικό γνώμονα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης έναντι του κορονοϊού (COVID-19).

Η εταιρία/οργανισμός έχει τη δυνατότητα να λάβει τη πιστοποίηση Covid Shield μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επιθεώρησης σε τρεις διαβαθμίσεις, ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα και την μεθοδολογία που υλοποιούνται οι επιθεωρήσεις επιτήρησης.

Τα επίπεδα είναι τα εξής: 

Principal

Αριθμός: Μία (1)
Γνωστοποίηση: Είκοσι (20) Ημέρες

 

High

Αριθμός: Τρεις (3)
Γνωστοποίηση: Δέκα (10) Ημέρες

Excellent

Αριθμός: Πέντε (5)
Γνωστοποίηση: Πέντε (5) Ημέρες

Το COVID SHIELD μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν τους κανόνες των επίσημων φορέων και επιθυμούν να ελεγχθούν από έναν ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να αποδείξουν με αντικειμενικό τρόπο τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και των πελατών τους.

Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες και οι ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.

Διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεχώς επικαιροποιεί με προγράμματα εκπαίδευσης το προσωπικό της για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών που εκδίδονται από τους επίσημους φορείς.

Ενημερώνει και καθοδηγεί κατάλληλα όλους τους πελάτες, συνεργάτες, επισκέπτες που εισέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.

Παρέχονται τα μέσα και οι υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και πρακτικών.

Ποιες επιχειρήσεις/οργανισμοί χρειάζονται το Covid Shield Certification;

Η εν λόγω πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις με δραστηριότητά που ενέχει συναναστροφή, φιλοξενία και διαθέτουν χώρους συνάθροισης συμπεριλαμβανομένων:

 • Επιχειρήσεις Φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα)
 • Επιχειρήσεις Εστίασης
 • Επιχειρήσεις Παρασκευής και Μεταποίησης Τροφίμων
 • Μεταφορικές Εταιρείες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (supply chain)
 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Λιανικό Εμπόριο (supermarkets, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα)
 • Χώρους Άθλησης και γυμναστικής
 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Εταιρείες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (facility management) κ.α

Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά του κορωνοϊού;

Τα ειδικά μέτρα πρόληψης τα οποία μπορεί να λάβει μια επιχείρηση, διακρίνονται σε τέσσερης κατηγορίες:

 • Οργανωτικά μέτρα (π.χ. Τήρηση αποστάσεων)
 • Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. χρήση απολυμαντικών, μάσκας, κ.λπ.)
 • Περιβαλλοντικά μέτρα (π.χ. αερισμός χώρων, καθαρισμός, απολύμανση, κ.λπ.)
 • Παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων (π.χ. διαδικασία χειρισμού ύποπτου κρούσματος, κ.λπ.)

Η πιστοποίηση COVID SHIELD της TUV AUSTRIA μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους.

Πώς μπορεί η GROWTH & PERFORMANCE CONSULTING να βοηθήσει την επιχείρησή σας για να πιστοποιηθεί με το COVID SHIELD;

 • Δημιουργία του Εγχειριδίου COVID SHIELD και των διαδικασιών που απαιτούνται από το σχήμα πιστοποίησης.
 • Δημιουργία των απαιτούμενων εντύπων και αρχείων που απαιτούνται από το COVID SHIELD.
 • Διασύνδεση με τα υφιστάμενα Συστήματα ISO που εφαρμόζει η εταιρία.
 • Ενημέρωση της επιχείρησης σχετικά με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας και της πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού.
 • Συμμετοχή στον καθορισμό των μέτρων πρόληψης και προστασίας που θα λάβει η εταιρία.
 • Δημιουργία κατάλληλου action plan με τα μέτρα που θα αποφασίσει η εταιρία και παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών.
 • Ενημέρωση του Υπεύθυνου και της Ομάδας COVID SHIELD για το Σύστημα.
 • Διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης του συστήματος πολιτικών και διαδικασιών COVID SHIELD.
 • Επικοινωνία με τον Φορέα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS.
 • Υποστήριξη της εταιρίας κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης, με συμμετοχή στον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή και πιστοποίηση COVID SHIELD για την επιχείρησή σου;

 • Αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τους κανόνες των επίσημων φορέων.
 • Ενισχύει την εμπιστοσύνη του πελάτη, του καταναλωτή, του επισκέπτη και όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών.
 • Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Βελτιώνει την ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος.
 • Δίνει εμπιστοσύνη στο προσωπικό, παρέχοντας ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
 • Βελτιώνει τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρίας.
 • Μειώνει το κόστος από τη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ύπαρξης κρούσματος, μέσω της μείωσης τις πιθανότητας εξάπλωσης του COVID-19.

Θες να εξοπλίσεις την επιχείρησή σου με το πιστοποιητικό Covid Shield από την TÜV AUSTRIA;
Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

ΕΔΡΑ

 • Κλεισθένους 35, Αγία Παρασκευή 15343 (Σταυρός)
 • 210 63 99 996
 • 211 790 9081

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες!