Εξειδικευμένες Λύσεις

Η GP Consulting έχει σχεδιάσει πακέτα υπηρεσιών, που απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, για να τις βοηθήσουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να κάνουν τη διαφορά μέσα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά

Γυμναστήρια

Η GP Consulting σε συνεργασία με τη ΒΙΟΚΙΝΗΣΗ FITNESS CLUB έχει αναπτύξει ένα προϊόν Hit Your Peak! που απευθύνεται σε όλους τους αθλητικούς χώρους, με το οποίο είναι εφικτό να μετράται και να βελτιώνεται η ατομική απόδοση των αθλητών.

Read More

Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

Η διοργάνωση του αγώνα δρόμου Run4Aliveri είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα σχετικά με τις αθλητικές εκδηλώσεις. Διοργανώθηκε στις 8 Μαΐου 2016 σε συνεργασία με τη ΒΙΟΚΙΝΗΣΗ FITNESS CLUB, το Δήμο Κύμης Αλιβερίου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο www.run4aliveri.gr Η επόμενη διοργάνωση θα διεξαχθεί στις 7 Μαΐου 2017.

Read More

Φούρνοι –Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής – Επιχειρήσεις Τροφίμων

Έχουμε δημιουργήσει το πακέτο Bakery HACCP που απευθύνεται σε επιχειρήσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καθώς και το πακέτο Food Safety HACCP που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Τα δύο αυτά πακέτα αφορούν στους φακέλους HACCP που πρέπει να τηρούνται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία, διασφαλίζοντας την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν κάθε επιχείρηση από τα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες.

Read More

Πακέτα Πιστοποιήσεων

Τεχνικές εταιρίες

Έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί ένα πακέτο πιστοποιήσεων «Integrated Management System – IMS», που αποτελείται από τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001, τα οποία είναι απαραίτητα σε κάθε τεχνική εταιρία που θέλει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, καθώς και που έχει όραμα την οργάνωση, τη βελτίωση της ποιότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Εταιρίες Ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Αποτελεί νομοθετική απαίτηση η εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας για την Ορθή Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Για αυτό το λόγο η GP Consulting έχει δημιουργήσει το πακέτο πιστοποιήσεων που συμπεριλαμβάνει το ISO 9001, ISO 13485 και την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 1348/04.
Το πακέτο αυτό δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια σε μια εταιρία ιατροτεχνολογικού υλικού, για να διακινεί νόμιμα τα υλικά, καθώς και για να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Logistics – Μεταφορές

Οι επιχειρήσεις αποθήκευσης, logistics και μεταφορικές για να είναι ανταγωνιστικές θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, ανάλογα με τα είδη που διαχειρίζονται.

Έχουμε δημιουργήσει το πακέτο πιστοποιήσεων που αποτελείται από το ISO 9001, ISO 22000 – HACCP (για τα τρόφιμα), GDP (Good Distribution Practice) για τα φαρμακευτικά προϊόντα,  ISO 13485 και ΥΑ 1348/04 (για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα) και ISO 14001 (για την προστασία του περιβάλλοντος).

Ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία μπορούν να πιστοποιηθούν με το πακέτο που συμπεριλαμβάνει ISO 9001 (για την ποιότητα), ISO 14001 (για την προστασία του περιβάλλοντος) και το ISO 22000 – HACCP (για τα τρόφιμα). Με τις πιστοποιήσεις αυτές, το ξενοδοχείο θα είναι σε θέση να συνεργαστεί με μεγάλους  Tour Operators, ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί να λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία στην πιστοποίησή τους με βάση τη νομοθεσία κατάταξης σε κλειδιά.

Σωματεία, Σύλλογοι και Οργανισμοί

Κάθε σωματείο, σύλλογος ή οργανισμός για να συμμετέχει στο ΕΣΠΑ και να λάβει χρήματα για να υλοποιήσει τις δράσεις του, θα πρέπει να είτε κατέχει πιστοποιητικό ISO 9001, είτε να διαθέτει Σύστημα Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η GP Consulting έχει κατασκευάσει το κατάλληλο πακέτο, με το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε ενδιαφερόμενος φορέας για να συμμετέχει στο ΕΣΠΑ.