Διεξαγωγή Επιθεωρήσεων

Η GP Consulting αναλαμβάνει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων στην επιχείρησή σας ή στους προμηθευτές σας για να διαπιστωθεί η τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία, η οποία εκτός των άλλων καλύπτει την απαίτηση του νέου ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την αξιολόγηση των προμηθευτών και υπεργολάβων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες!