Βελτίωση και Ανάπτυξη Προσωπικού

Ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης μιας επιχείρησης είναι το προσωπικό της. Η GP Consulting είναι στη διάθεσή σας για να συμβάλει στη βελτίωση και ανάπτυξη του προσωπικού, μέσω παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών coaching σε ανθρώπους που κατέχουν κρίσιμες θέσεις.

Επιπλέον, μπορούμε να καθορίσουμε μαζί σας τις επιθυμητές περιγραφές θέσεων εργασίας και να αξιολογήσουμε το προσωπικό σας με αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία καθενός και να καθοριστούν τα απαιτούμενα βήματα και ενέργειες ατομικής βελτίωσης.

«Η ατομική βελτίωση κάθε υπαλλήλου, συμβάλλει στη συνολική βελτίωση της εταιρίας!»

Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες!