Ανάπτυξη και Οργάνωση επιχειρήσεων (start up ή τμημάτων)

Η GP Consulting με τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει, είναι σε θέση να αναλάβει την οργάνωση και ανάπτυξη μιας νέας επιχείρησης, ενός νέου τμήματος της επιχείρησής σας ή μιας νέας υπηρεσίας.

Μπορεί να σας βοηθήσει σε όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό έως και την έναρξη και παρακολούθηση της νέας δραστηριότητας.

Επιπλέον, μαζί με τους εξιδεικευμένους συνεργάτες μας, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε σημαντικά και κρίσιμα θέματα, όπως:

  • Φορολογικά και λογιστικά
  • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας – Marketing
  • Αδειοδοτήσεις
  • Εκπαιδεύσεις
  • Κ.λπ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες!