Πως οι Πιστοποιήσεις ISO βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των Τεχνικών Εταιρειών.

Άρθρο στο περιοδικό Water & Waste.

Οι Διεθνείς Πιστοποιήσεις ISO στις Τεχνικές Εταιρείες, αποτελούν πλέον μονόδρομο τόσο για τη συνεργασία με μεγάλους πελάτες του ιδιωτικού τομέα, όσο και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν, τα διεθνή πρότυπα που μπορούν να εφαρμοστούν σε τεχνικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία και γενικότερα επιχειρήσεις του τεχνικού κόσμου, ανεξαρτήτως μεγέθους:

  • ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας
  • OHSAS 18001 / ISO 45001 Συστήματα για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων
  • ISO 27001 Συστήματα Ασφάλειας των Πληροφοριών
  • GDPR Συστήματα Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων
  • ISO 39001 Συστήματα Οδικής Ασφάλειας
  • ISO 37001 ANTI-BRIBERY Συστήματα κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς
  • ISO 22301 Συστήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας

Δεδομένου ότι πλέον ζούμε και λειτουργούμε σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, οι Ελληνικές Επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές, να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς εντός της Ελλάδας, αλλά και παράλληλα να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους εκτός συνόρων.

Η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία των Ελληνικών Τεχνικών Επιχειρήσεων δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Τα μεγάλα έργα που αναμένεται να κατασκευαστούν, αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία που οφείλουμε να κερδίσουμε και οι πιστοποιήσεις μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά και αποτελεσματικά σε αυτό.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο παρακάτω link.

https://www.water-waste.com/mwdsoft/realbook/?id=272&pg=21#17

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες