ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO // STIRIXIS TECHNIKI SA

Μία μεγάλη τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών έργων, καθώς και στη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, πιστοποιήθηκε με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 39001, με την υποστήριξη της GROWTH AND PERFORMANCE // GP CONSULTING.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε συγκεκριμένα: “Με την GP CONSULTING είχαμε άψογη επικοινωνία και συνεργασία, με αποτέλεσμα να πιστοποιηθεί η εταιρία μας με τα τέσσερα διεθνή πρότυπα. Το consulting έγινε με οργανωμένο και δομημένο τρόπο και η πιστοποίηση αποκτήθηκε εύκολα, χωρίς απρόοπτα και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα”. 

Ευχόμαστε στην STIRIXIS TECHNIKI SA καλή επιτυχία στα έργα της!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες