ΕΣΠΑ // ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Επιδότηση θερμαντικών σωμάτων για εταιρίες εστίασης!

Υποβολή προτάσεων από 04/01/2021 έως 04/03/2021!

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης καλύπτει την προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100€ ανά θερμαντικό σώμα, χωρίς το ΦΠΑ.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

Οι ΚΑΔ που επιδοτούνται είναι οι:

  • 10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
  • 29.20 : Υπηρεσίες καντίνας
  • 30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών

Επιδοτείται η προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01/02/2020 και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 04/01/2021  έως 04/03/2021.

Η διαδικασία αξιολόγησης και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες