ΕΣΠΑ // E-SHOP // e-λιανικό

Επιδότηση 100% έως 5.000,00 ευρώ για e-shop και μόνο για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου!

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 22/02/2021 ΕΩΣ 24/03/2021.
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης.

Προετοιμαστείτε για να προλάβετε!

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Server που απαιτείται για το e-shop
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (desktop / laptop)
 • Άλλος εξοπλισμός που χρειάζεται το e-shop (Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.).
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ Λιανικού Εμπορίου (ΚΑΔ 47) έως 30/09/2019.
 • Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ Λιανικού Εμπορίου (ΚΑΔ 47) από 01/10/2019 έως την 07/11/2020.
 • Να υπάρχει φυσικό κατάστημα
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
 • Βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%.
 • Το κριτήριο αυτό δεν θα εφαρμοστεί στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες