Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Δύο επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι ενεργά!

Προλαβαίνετε μέχρι να τελειώσει ο προϋπολογισμός τους!

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Αφορά Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και με Επιδότηση από 50% έως 65%.
Επιδοτούνται μηχανήματα και εξοπλισμός, Πιστοποιήσεις ISO, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Branding, Ψηφιακή προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος, κ.α.

2. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Αφορά υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις, για επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και με επιδότηση 50%.
Επιδοτούνται μηχανήματα και εξοπλισμός, Πιστοποιήσεις ISO, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Μεταφορικά μέσα, Μισθολογικό κόστος, κ.α.

how can we help you?

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χαρούμε να σας ακούσουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες