Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Δύο επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι ενεργά!

Προλαβαίνετε μέχρι να τελειώσει ο προϋπολογισμός τους!

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Αφορά Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και με Επιδότηση από 50% έως 65%.
Επιδοτούνται μηχανήματα και εξοπλισμός, Πιστοποιήσεις ISO, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Branding, Ψηφιακή προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος, κ.α.

2. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Αφορά υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις, για επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και με επιδότηση 50%.
Επιδοτούνται μηχανήματα και εξοπλισμός, Πιστοποιήσεις ISO, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Μεταφορικά μέσα, Μισθολογικό κόστος, κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες