Είσαι Μελετητής, Μελετητικό Γραφείο ή Μελετητική Εταιρεία και θέλεις να συμμετέχεις σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου; Χρειάζεσαι πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Τα Πιστοποιητικά ISO σε ενδιαφέρουν!

Οι Διεθνείς Πιστοποιήσεις ISO για τους Μελετητές, Μελετητικά Γραφεία και Μελετητικές Εταιρείες, αποτελούν πλέον μονόδρομο τόσο για τη συνεργασία με μεγάλους πελάτες του ιδιωτικού τομέα, όσο και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν, τα διεθνή πρότυπα που μπορούν να εφαρμοστούν, ανεξαρτήτως μεγέθους.

ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Το πιστοποιητικό ISO 9001 δείχνει στους πελάτες ότι η εταιρεία υλοποιεί τα έργα της με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο, τηρεί τις συμφωνίες και εξυπηρετεί τους πελάτες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να προκαλούνται προβλήματα και παράπονα.

Αποτελεί τη βάση για όλα τα πρότυπα και πάνω σε αυτό χτίζονται όλα τα υπόλοιπα ISO.

ISO 14001 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το πιστοποιητικό ISO 14001 δείχνει στους πελάτες ότι η εταιρεία εκτελεί τις εργασίες της προστατεύοντας το περιβάλλον, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις και παράλληλα κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ανακύκλωσης και εξοικονόμησης πόρων.

ISO 45001 Συστήματα για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Το πιστοποιητικό ISO 45001 αποδεικνύει ότι η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες, καθώς και ότι παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων από πιθανούς κινδύνους στην εργασία, με στόχο μηδενικά ατυχήματα και συμβάντα.

Εκτός από τα τρία βασικά πιστοποιητικά ISO που αναφέρονται παραπάνω, στις μελετητικές εταιρείες μπορούν να εφαρμοστούν και τα εξής:

  • ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας
  • ISO 27001 Συστήματα Ασφάλειας των Πληροφοριών
  • GDPR Συστήματα Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων
  • ISO 39001 Συστήματα Οδικής Ασφάλειας
  • ISO 37001 ANTI-BRIBERY Συστήματα κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς
  • ISO 22301 Συστήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να σας ενημερώσουμε άμεσα για οτιδήποτε σχετικό σας ενδιαφέρει – 2106399996.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες